ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

                บาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่แข่งขันกันเป็นทีมและอาศัยความ สามารถต่างๆของนักกีฬาเพื่อทำแต้มให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้เพื่อที่จะชนะการแข่งขัน และเป็นกีฬาที่ได้เหงื่อเป็นอย่างมากเพราะต้องอาศัยการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วน ซึ่งเป็นผลดีต่อนักกีฬาเองจึงเป็นกีฬาที่น่าสนใจกีฬาหนึ่งเลยก็ว่าได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลมาฝากไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

  1. ประโยชน์อย่างแรกของกีฬาบาสเกตบอลคือเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายในด้านต่างๆ ในดีขึ้นเพราะกีฬาบาสเกตบอลนั้นได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาจึงช่วยในด้านนี้ดีมากช่วยให้การเคลื่อนไหวของนักกีฬาทำงานร่วมกับระบบประสาท และทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี เช่น การประสานงานของตากับมือ มากขึ้น
  2. การเล่นบาสเกตบอลฝึกให้เราเป็นคนมีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักคำว่าการให้อภัยทำให้เราเป็นคนที่รู้จักเคารพกฎ กติกา ต่างๆ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและยังเป็นคนที่สามารถยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่นได้อีกด้วย
  3. ประโยชน์ด้านร่างกายเนื่องจากบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาแน่นอนว่าร่างกายเราต้องแข็งแรง
  4. ทำให้สมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักกีฬาดี เพราะการเล่นบาสเกตบอลนั้นล้วนใช้ความสามารถของหลายกายทั้งสิ้น เช่น ทำให้เกิดการคล่องแคล่ว คล่องตัวเป็นคนที่มีความอดทนสูง และแข็งแรง เป็นต้น
  5. บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นประเภททีมดำน้ำนักกีฬาจึงมีความสามัคคีในหมู่คณะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเห็นอกเห็นใจกันเพราะต้องฝึกซ้อมและเล่นร่วมกัน จึงทำให้เกิดความรักใคร่กัน
  6. การเล่นบาสเกตบอลทำให้ผู้ที่เล่นนั้นมีการแก้ไขปัญหาที่ดีเพราะการเล่นบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่รวดเร็วจึงต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วและยังทำให้ผู้เล่นมีไหวพริบดี มีความฉลาดเพราะระหว่างการเล่นต้องพยายามหลอกล่อผู้ต่อสู้เพื่อเลือกลูกบอลมาครอบคลอง และหากเราครอบครองลูกบอลอยู่เราก็ต้องหาวิธีหลบหลีกคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา
  7. กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงช่วยให้ผู้ที่เล่นกีฬาบาสเกตบอลลดความตึงเครียดใต้
  8. บาสเกตบอลทำให้ผู้ที่เล่นนั้นมีจิตใจที่หนักแน่นมากขึ้นและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเพราะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่อาจจะต้องมีการปะทะกันบ้างในบางครั้งนักกีฬาจึงต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดี

บอกได้เลยว่ากีฬาบาสเกตบอลมีประโยชน์ในเกือบทุกด้านจึงไม่แปลกเลยที่ผู้คนนิยมเล่นกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมากนั่นเอง