ประวัติกีฬา “คาราเต้” ที่ควรจะต้องรู้หากคุณคือแฟนตัวจริง

คาราเต้เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากการต่อสู้ของชนชาติชาวจีนในสมัยโบราณ ที่มักเรียกว่า ch’ uan-fa หรือ Kempo  และได้แพร่หลายเข้าไปในโอกินาว่า จึงได้ชื่อใหม่ว่า โอกินาวาเต้  ดังตำนานที่เกี่ยวข้องจากการเกิดเคมโปที่มีชื่อว่า พระธรรมไตรชิ (Daruma Taishi) และได้จารึกแสวงบุญจากประเทศอินเดียเข้าไปในประเทศจีน ต่อมาท่านได้ไปพักจำพรรษาอยู่ ณ วันเชาลินซู (Shaolin-szu) และได้เทศนาธรรมแก่พระภิกษุจีนที่วัด  แล้วยังได้ทำการฝึกวินัยทางกายและจิตที่ปรากฏอยู่ในไอชินะสูตรให้แก่พระภิกษุเหล่านั้นด้วย จนพระในวัดเชาลินซูได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในประเทศจีน หลังจากนั้นมาการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวของวัดเชาลินซู ก็ได้เรียกชื่อว่า fist way  ที่แปลว่า การใช้หมัด จึงถือเป็นต้นกำเนิดของแบบฉบับการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวของจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้

ต่อมา กษัตริย์ฮาชิ (King Hashi) แห่งราชวงศ์โชชาวโอกินาว่า ทรงได้รวบรวมหมู่เกาะริวกิวเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันและทรงประกาศให้ริบอาวุธต่างๆที่มีอยู่ในอาณาจักรทั้งหมดเพื่อให้สะดวกต่อการปกครอง หากผู้ใดยังมีอาวุธอยู่จะถือว่าเป็นอาชญากร

200 ปีต่อมา โอกินาว่าก็ตกไปอยู่ในความคุ้มครองของตระกูล ซัสสุมา (Sat Suma) แห่งเกาะกิวชิว ได้มีการริบอาวุธต่างๆเช่นเดียวกัน เหตุผลคือเพื่อมิให้ใช้อาวุธต่อสู้กัน จึงเป็นที่มาของศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

ชึ่งเรียกว่า โอกินาวาเต้ หลังจากนั้นมก็กลายมาเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ก้าวหน้าและได้รับการแพร่หลายอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 1917 และปี ค.ศ. 1921 วิชาการเล่นคาราเต้ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1948  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นได้มีจัดตั้งสมาคมคาราเต้ขึ้นมา  จึงได้เชิญท่าน

ฟูนาโกชิ กิชิน บิดาของคาราเต้ มาเป็นผู้ช่วยจัดตั้งทีมคาราเต้และเป็นหัวหน้าด้านการฝึกสอน จนทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่เข้ามาเล่นคาราเต้เยอะแยะมากมาย การจัดตั้งสมาคมคาราเต้ขึ้นมายังมีจุดประสงค์เพื่อให้นักคาราเต้ชั้นนำได้มีโอกาสเข้ามาทำการแสดงผีมือและความสามารถด้านศักยภาพได้อย่างเต็มที่ แต่หลังจากนั้นต่อมาไม่นานท่านฟูนาโกชิ กิชิน ถึงแก่กรรมเมื่อเดินพฤษภาคม ค.ศ. 1957 ขณะที่ท่านอายุได้ 88 ปี แต่ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้ว ก็ยังมีลูกศิษย์ของท่านเป็นจำนวนร้อยๆคนที่ได้ดำเนินรอยตามท่านมาจนถึงในยุคปัจจุบัน

จึงทำให้ในปัจจุบันนี้ชาวต่างประเทศนิยมเรียนและเล่นคาราเต้กันมาก เพราะถือว่าคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่น่าสนใจ ตื่นเต้น เพราะเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ได้บริหารร่างกายทุกส่วน